Siemenkauppiaitten yhdistys ry

Siemenkauppiaitten Yhdistys ry (jäljempänä myös SKY) perustettiin vuonna 1940 toimimaan siemenalan yritysten etujärjestönä ja hoitamaan alan yhteistyökontakteja sidosryhmiin.

SiemeniäSKY:n säännöt toteavat toiminnan perustasta mm. seuraavaa:

"Yhdistyksen tarkoituksena on toimia siemenillä ja siemenkaupan alaan kuuluvilla tuotteilla kauppaa harjoittavien oikeuskelpoisten yhteisöjen ja yksityisten elinkeinonharjoittajien sekä niiden toimihenkilöiden yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteisiä siemenkaupan alaan liittyviä etujaan sekä edistää siemenalan ja siihen liittyvän elintarviketalouden laatuketjun yleisiä edellytyksiä, siementen laatutasoa sekä siemenalalla toimivien ammattitaitoa." ja

"Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen edellisessä kohdassa mainittua kauppaa säännöllisesti harjoittava kaupparekisteriin rekisteröitynyt oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt."

Sertifioitu siemenKäytännön toiminta SKY:ssä tapahtuu jaostojen - kasvinjalostus-, peltokasvi-, puutarha- ja siemenperunajaosto - kautta. SKY:n näkyvintä ja myös eniten keskustelua ja vääriä tulkintoja herättänyttä toimintaa  on kasvinjalostusjaoston alaisuuteen kuuluva TOS-järjestelmän hoito. TOS-järjestelmän tarkoituksena on kerätä omaa siementä käyttäviltä viljelijöiltä käyttöoikeusmaksuja joilla edelleen yhdessä sertifioidun siemenen hintaan sisältyvien rojaltien kanssa rahoitetaan kasvinjalostustoimintaa. Rojaltit kasvinjalostajat laskuttavat suoraan pakkaamoilta/pakkaamoketjuilta mutta TOS-maksujen osalta jalostajat ovat valtuuttaneet SKY:n hoitamaan laskutuksen. SKY tilittää kerätyt maksut jalostajille. Järjestelyllä on haettu kustannustehokkuutta ja Suomessa onkin Euroopan tehokkain TOS-järjestelmä. Kerätyistä maksuista vain muutama prosentti menee järjestelmän pyörittämiseen.