Tietoja yhdistyksestä

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat seuraavat arvot ja tavoitteet. Jaostoittain määriteltävät yksityiskohtaiset tehtävät tähtäävät näiden saavuttamiseen.

Arvot

 • kuunteleminen - avoimuus
 • yhteistyöhakuisuus - asiantuntemus
 • SKY:n jäsenliikkeiden ja asiakkaiden menestyminen - vastuullinen siemenkauppa


Tavoitteet

 • sertifioidun siemenen käyttöasteen nostaminen.
 • sertifioidun siemenen tuotanto- ja käyttökustannuksen alentaminen.
 • sertifioidun siemenen imagon kehittäminen.
 • kasvinjalostajanoikeus; kasvinjalostajan ja käyttöluvan haltijan etujen turvaaminen.
 • kylvösiemenen merkityksen korostaminen elintarviketalouden laatuketjussa.
 • TOS-maksun ja sertifioidun siemenen rojaltimaksun hintasuhteen tasapainottaminen.
 • SKY:n imagon kehittäminen.


Toimintapolitiikat

 • kylvösiemenen arvo: tiedotus ja neuvonta.
 • imago: sertifioidun siemenen vertailu omaan viljaan ja perunaan.
 • sertifioidun siemenen tuotantokustannuksen alentaminen
  1. sertifiointiprosessi.
  2. logistiikka.
 • tukipolitiikka: aloitteet ja neuvottelut.
 • TOS-rojalti: aloitteet ja neuvottelut tuottajajärjestöjen ja eri viljelijäryhmien kanssa.