Kysymyksiä TOS-maksusta

Mihin TOS-maksu perustuu?

TOS-maksu perustuu kasvinjalostanoikeudesta annettuun lakiin 1279/2009. Sen mukaan viljelijällä on oikeus korvausta maksamalla käyttää ja tuottaa lisäystarkoituksiin hallinnassaan olevalla tilalla suojattujen lajikkeiden lisäysainestoa. Peruste maksulle syntyy siemenen kylvöhetkellä.Lajikkeen jalostajat/edustajat Suomessa ovat valtuuttaneet Siemenkauppiaitten yhdistyksen keräämään TOS-maksun puolestaan.

Milloin sitoudun TOS-maksun maksamiseen?

Peruste maksulle syntyy suojatun siemenlajikkeen kylvöhetkellä.

Kasvinjalostuslain mukaan viljelijä on velvollinen antamaan tarvittavat tiedot maksuvelvollisuuden toteamiseksi. Nämä tiedot kerätään keväällä tukihakemuksella ja viranomainen toimittaa tiedot Siemenkauppiaitten yhdistykselle, joka huolehtii lajikkeen omistajien puolesta TOS-maksun laskuttamisesta viljelijöiltä. Lisätietoja löydät mm. Mavin julkaiseman hakuoppaan liitteestä D, jonka löydät täältä.

Mistä laskulla olevat tiedot TOS-siemenen käytöstä on saatu?

Tiedot on kysytty viljelijältä tukihakemuksen kasvulohkolomakkeella. Maatalousviranomaisen päätöksellä ne on luovutettu Siemenkauppiaitten yhdistykselle tätä käyttötarkoitusta varten.

Miten TOS-maksun taso määräytyy?

Korvauksen tasosta on sovittu kasvinjalostajanoikeuden haltijoita edustavan Siemenkauppiaitten yhdistyksen sekä viljelijöitä edustavien tuottajajärjestöjen MTK:n ja SLC:n kesken tehdyllä sopimuksella.

Valtuutus sille, että MTK ja SLC edustavat kaikkia viljelijöitä, tulee laista 1279/2009. Valtuutus ei ole sidoksissa MTK:n ja SLC:n jäsenyyteen.

Mihin Siemenkauppiaitten yhdistys käyttää rahat?

Yhdistys tilittää rahat edelleen ko. lajikkeen kasvinjalostusoikeuden omistajalle Suomessa.