Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

25.5.2018

 

1. REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOSUOJAVASTAAVA

Siemenkauppiaitten yhdistys r.y.

Virkatie 1

16600 Järvelä

y-tunnus 1480057-8

Kotipaikka: Helsinki

 

Tietosuojavastaava:

asiamies Mari Raininko

p. 040 635 4700

 

2. KÄSITTELYN TARKOITUS

TOS-maksujen perintä viljelijöiltä kasvinjalostajanoikeuslain 1279/2009 perusteella. Maaseutuvirasto on luovuttanut rekisterissä olevat tiedot edellä mainitun lain ja tähän perustuvan tiedonluovutuspyynnön perusteella.

TOS-maksu on maksu lajikkeen käyttöoikeudesta käytettäessä tilan omaa siementä.  Kasvinjalostajat ja heidän Suomessa toimivat edustajansa ovat valtuuttaneet Siemenkauppiaitten yhdistyksen hoitamaan TOS-maksun laskuttamisen viljelijöiltä puolestaan. Yhdistys tilittää kertyneet maksut jalostajille ja heidän edustajilleen viljelypinta-alojen mukaisesti.

3. KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMISTÄ JA HENKILÖTIETORYHMISTÄ

Rekisterin tietosisältö:

1) viljelijän nimi ja yhteystiedot; 2) tilatunnus; 3) tieto siitä, onko viljelijän hallinnassa oleva peltoala alle 10 ha, suojatun perunalajikkeen osalta yli 2 ha tai varhaisperunan katteenalaisen viljelyn osalta yli 1 ha; 4) tieto siitä, ylittääkö siinä tapauksessa, että tilalla on käytetty EY:n kasvinjalostajanoikeudella suojattujen viljalajikkeiden TOS-siementä, viljelijän hallinnassa oleva peltoala alan, joka laskennallisesti tarvittaisiin 92 viljatonnin tuottamiseen, ja, jos tilalla on käytetty EY:n kasvinjalostajanoikeudella suojatun perunalajikkeen TOS-siementä, tieto siitä, oliko tilan peruna-ala kaikkiaan yli 7 ha; 5) yhdistyksen jäsenten omistamista tai edustamista suojatuista lajikkeista viljelijän omalla tilalla tuotetulla siemenellä (TOS-siemen, "muu siemen") kylvetyt viljelypinta-alat satovuonnna.

4. RYHMÄT, JOILLE TIETOJA LUOVUTETAAN

Maaseutuviraston päätöksellä Siemenkauppiaitten yhdistykselle luovutetut tiedot muokataan edelleen Suniplan Oy:ssä laskutus- sekä reskontra-aineistoiksi. Reskontra-aineisto toimitetaan edelleen Azets Insight -tilitoimiston taloushallintajärjestelmään. Laskut tulostetaan ja postitetaan Postissa tai suoraan reskontra-aineistosta asiakkaille. Tietokanta säilytetään huolellisesti eikä yksittäistä rekisteriyksikköä koskevaa tietoa luovuteta muuhun kuin tässä rekisteriselosteessa kuvattuun tarkoitukseen.

5. TIEDOT HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMISESTÄ KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille.

6. TIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Lain ja lupaehtojen mukaisesti luovutetut tiedot hävitetään laskutusvuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä.

Lähetetyt laskut säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan. Laskujen säilytysajan päätyttyä poistetaan myös ko. asiakkaan tiedot asiakasrekisterisssä (asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä tilatunnus).

7. KUVAUS TEKNISISTÄ JA ORGANISATIORISISTA TURVATOIMISTA

Tietojenluovutusprosessi on kuvattu kohdassa 4. Tietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä em. työtehtäviensä hoitamisessa.