Kasvinjalostusjaosto

Jalostaja risteytystyössä

Jaoston puheenjohtajana toimii Boreal Kasvinjalostus Oy:n tj. Markku Äijälä ( markku.aijala@boreal.fi ).

Jaoston keskeisenä seikkana on uusien lajikkeiden merkityksestä kertominen, kasvinjalostajanoikeus ja sen toteutus.


Asioita käytännössä:

  • kasvinjalostuksen tuottamat uudet entistä paremmat lajikkeet nostavat kasvituotannon arvoa ja siten sen kilpailukykyä noin 1 %-yksikön vuodessa. Sen vaikutus on pysyvä ja kertyy kumulatiivisesti.
  • tärkeimpänä yksittäisenä tehtävänä on vuonna 2000 käynnistetyn TOS-järjestelmän hoito. Sen merkitys kasvinjalostuksen toiminnalle tärkeänä elementtinä ymmärretään käytännön viljelijöiden keskuudessa.
  • kasvinjalostajanoikeuden toteutus ja valvonta kuuluu lajikkeiden omistajille/ edustajille sekä näiden valtuutuksella toimivalle SKY:lle.
  • jalostajanoikeuden valvontaan ja tulkintaan liittyvät seikat, mm. TOS-siemenen kunnostus, Siemenkauppalain rikkomuksiin liittyvien jalostajanoikeuden rikkomusten selvitys ja kasvinjalostajanoikeuden ulottuvuutta koskeva yhteistyö ulkomaisten tahojen kanssa.

Sertifioitu siemen

 
edellinen: Jaostot
seuraava: Peltokasvijaosto