Peltokasvijaosto

Leikkuupuintia


Jaoston puheenjohtajana toimii Ari Virtanen Lantmännen Agro Oy:stä.

Jaosto pyrkii vaikuttamaan seikkoihin, joilla

  • tuodaan esiin laadultaan varmennetun sertifioidun siemenen merkitys elintarvikeketjun laatutyön eheydelle
  • parannetaan sertifioidun siemenen hintakilpailukykyä suhteessa laadultaan varmentamattomaan siemeneen.

Keskeisiä käytännön asioita:

  • vilja- ja nurmikasvien siementen tuotantosopimusten kehittämistä ja päivitystä koskevat keskustelut siementuottajien edustajien kanssa.
  • siemensertifiointiin liittyvä näytteenotto- ja analysointitoiminnan kehittämis- ja selvitystyö yhteistyössä tuottajien ja viranomaisten kanssa.
  • yleisten markkinointisäädösten kansainvälisen kehityksen seuranta ja siihen vaikutus.
  • alan yhteiset kannanotot viranomaisille ja muille sidosryhmille.

Sertifioitu siemen

 edellinen: Kasvinjalostusjaosto
seuraava: Puutarhajaosto