Siemenperunajaosto

Perunapelto
Siemenperunajaoston puheenjohtajana toimii Heikki Markus.
Jaoston keskeisenä tehtävänä on vaikuttaa seikkoihin, joilla

  • tuodaan esiin sertifioidun siemenperunan merkitys elintarvikeketjun laatutyön varmennukselle.
  • parannetaan sertifioidun siemenperunan hintakilpailukykyä suhteessa laadultaan varmentamattomaan TOS-siemeneen.


Käytännön asioita:

  • vaikuttaminen sidosryhmiin siemenkauppalain vaatimuksen "ankarasta vastuusta" aiheuttamien kohtuuttomuuksien poistamiseksi.
  • siemensertifiointiin liittyvä näytteenotto- ja analysointitoiminnan kehittämis- ja selvitystyö yhteistyössä tuottajien ja viranomaisten kanssa.
  • yleisten markkinointisäädösten kansainvälisen kehityksen seuranta ja siihen vaikutus.
  • alan yhteiset kannanotot viranomaisille ja muille sidosryhmille.
  • siemenperunan kaupan pelisääntöjen ylläpito.

Sertifioitu siemen