Siemenkauppiaitten Yhdistyksen toiminta

Kulumassa oleva kausi (1.9.2017 - 31.8.2018) on Siemenkauppiaitten Yhdistyksen 77. toimintavuosi. SKY tähtää jäsentensä (kasvinjalostus ja siemenkauppa) toiminta edellytysten parantamiseen kansallisesti ja kansainvälistymisessä. Kansainvälinen yhteistyö antaa tietoa EU:n ja koko maailman tasolla valmisteltavista ja meneillään olevista siemenalaan vaikuttavista prosesseista ja välittää tietoa tarpeistamme ja Suomessa vallitsevasta tilanteesta niihin vaikuttamiseksi sekä saadaksemme taustatukea pyrittäessä tuloksiin Suomessa. SKY luo perustan Suomen siemenalan edunvalvonnalle, joka hyödyttää lopulta koko elintarvikeketjuamme.

Sky:n hallitus (aakkosjärjestyksessä) :

Jäsen Varajäsen
Heikki Alastalo Heidi Silvennoinen
Mikko Koski
Pasi Myllymäki
Jukka Hollo
Markku Salo
Paula Ilola Mika Kauppinen
Jaakko Laurinen Jussi Peltonen
Jarmo Lemström Auvo Toivola
Jarmo Tervala Katri Haavikko
Juha Uusitalo Arto Mattila
Ari Virtanen Heikki Permi
Markku Äijälä Satu Pura


SKY:n hallituksen puheenjohtaja on Jukka Hollo ja sihteeri asiamies Mari Raininko.

Toiminnan linjauksista vastaa hallitus ja toteutuksesta asiamies. Käytännön toiminta tapahtuu jaostojen kautta. Asiamies toimii myös jaostojen sihteerinä. Säännöt toteavat jaostoista:

"Hallitus asettaa alaisuuteensa jaostoja valmistelemaan ja käsittelemään jaostojen toimialaan kuuluvia asioita. Jaostot tekevät esitykset suoritettavista toimintokokonaisuuksista, niistä aiheutuvista kustannuksista ja niiden kattamisesta yhdistyksen hallitukselle ja informoivat muutoinkin hallitusta suorittamistaan toimenpiteistä."

SKY:ssä on kasvinjalostus-, peltokasvi-, puutarha- ja siemenperunajaostot, yhteensä 18 jäsenyritystä.
SKY on jäsenenä seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä:

  • ISF - International Seed Federation
  • ESA - European Seed Association
  • Chambre Arbitrale de Paris

ISF on siemenalan (kasvinjalostus ja siemenkauppa) maailmanjärjestö. ISF:llä on jäseniä yli 70 maassa. Toiminta ISF:ssä tapahtuu SKY:n kaltaisten kansallisten järjestöjen välityksellä. ISF:ssä tärkeitä teemoja ovat mm. kasvinjalostajanoikeuden kehitys, eri viljelymuotojen rinnakkaiselo (mm. GMO ja luomu) sekä johdannaislajikeasiat.

Euroopan siemenjärjestö ESA toimii EU-alueella. ESA:n toiminnan keskeisenä tehtävänä on vaikuttaminen EU:n lainsäädännön valmisteluun. Tärkeinä seikkoina ovat olleet CAP-reformi (mm. EU:n siementuet), kasvinjalostajanoikeuden toteutus (mm. EY:n tuomioistuin) sekä siemenperunaan liittyvät kysymykset.

Chambre Arbitrale de Paris on kansainvälinen välitystuomioistuin, joka hoitaa tarvittessa jäsentensä puolesta mm. ISF- ja RUCIP-arbitraatioita.


edellinen: Tietoja yhdistyksestä
seuraava: Jäsenet