TOS-maksut

TOS-maksu pähkinänkuoressa: Mikä ja miksi?

  • Käyttöoikeuskorvaus lajikkeenjalostajalle
  • Viljelijöiden ja jalostajien välinen sopimus
  • Varmistaa osaltaan uusien, parempien ja oloihimme soveltuvien lajikkeiden kehitystyön
  • Käyttäessään TOS:a viljelijä hyväksyy sopimuksen ja sitoutuu sen ehtoihin

 

TOS-järjestelmä

Tos esite SuomiKasvinjalostus on nykyisin lajikkeita käyttävien viljelijöiden maksuin katettavaa toimintaa kuten muukin tuotantopanosten valmistus. Aiemmin kasvinjalostus toteutettiin Suomessa kuten muissakin maissa pääosin julkisin varoin. Kasvinjalostajan työn tulosten, lajikkeiden, käytöstä jalostajanoikeuden nojalla kerättävät maksut luovat perustan uusien, entistä parempien lajikkeiden jalostukselle. Jalostajanoikeus pohjautuu Suomen vahvistamaan kansainväliseen sopimukseen (UPOV) sekä EY:n (asetus 2100/ 94 ym.) että kansalliseen (kasvinjalostajanoikeudesta annettu laki 1279/2009) lainsäädäntöön.

Tos-avgift SvenskaEnnen TOS-järjestelmän käyttöönottoa vain sertifioitua siementä käyttävät viljelijät osallistuivat kasvinjalostuksen kustannusten kattamiseen. TOS-järjestelmän käyttöönoton jälkeen suojattuja lajikkeita käyttävät viljelijät ovat olleet velvollisia maksamaan myös tilan omasta sadosta kunnostetun siemenen käytöstä. Kasvinjalostajan saama TOS-maksu täydentää sertifioidussa siemenessä perittäviä kasvinjalostusmaksuja ja tasapainottaa sen kohdentumista erilaisten tilojen kesken.

Tiedonkeruu


TOS-laskutus perustuu ensisijaisesti viljelijän tukihakemuksessa (lomakkeessa 102B) ilmoittamiin tietoihin lajikkeesta ja siemenen alkuperästä. Tietoja joudutaan toisinaan myös täydentämään ja korjaamaan.

Järjestelmän toiminta

SKY muodostaa kerättyjen tietojen pohjalta laskut, jotka toimitetaan sähköisesti Postille, joka toimittaa ne kirjeinä viljelijöille. Lähetettyjä laskuja koskevat tiedot toimitetaan tilitoimistolle, joka seuraa SKY:n tilille tuloutuvia suorituksia. TOS-maksut tilitetään lopulta lajikkeiden jalostajille.

Satovuodelta 2016 TOS-maksu on viljoilla ja palkoviljoilla 4,50 €/ha + alv ja perunalla 24,00 €/ha + alv.