TOS-maksut

TOS-maksu pähkinänkuoressa:

  • TOS-maksu on maksu lajikkeen käyttöoikeudesta käytettäessä tilan omaa siementä eli TOS-siementä
  • Varmistaa osaltaan uusien, parempien ja oloihimme soveltuvien lajikkeiden kehitystyön
  • Kylväessään TOS-siementä viljelijä sitoutuu maksun maksamiseen
  • Perustuu kasvinjalostajanoikeudesta annettuun lakiin 1279/2009

TOS-järjestelmä

Kasvinjalostus on  lajikkeita käyttävien viljelijöiden maksuin katettavaa toimintaa kuten muukin tuotantopanosten valmistus. Aiemmin kasvinjalostus toteutettiin pääosin julkisin varoin, mutta enää ei ole näin. Kasvinjalostajan työn tulosten, lajikkeiden, käytöstä jalostajanoikeuden nojalla kerättävät maksut luovat perustan uusien, entistä parempien lajikkeiden jalostukselle. Jalostajanoikeus pohjautuu Suomen vahvistamaan kansainväliseen sopimukseen (UPOV) sekä EY:n (asetus 2100/ 94 ym.) että kansalliseen (kasvinjalostajanoikeudesta annettu laki 1279/2009) lainsäädäntöön. Lainsäädännöstä löydät lisätietoja täältä.

Ennen TOS-järjestelmän käyttöönottoa vain sertifioitua siementä käyttävät viljelijät osallistuivat kasvinjalostuksen kustannusten kattamiseen. TOS-järjestelmän käyttöönoton jälkeen suojattuja lajikkeita käyttävät viljelijät ovat olleet velvollisia maksamaan myös tilan omasta sadosta kunnostetun siemenen käytöstä. Kasvinjalostajan saama TOS-maksu täydentää sertifioidussa siemenessä perittäviä kasvinjalostusmaksuja ja tasapainottaa maksun kohdentumista  tilojen kesken.

Tutustu TOS-järjestelmästä kertovaan esitteeseen täällä

Tiedonkeruu ja laskutus

TOS-laskutus perustuu viljelijän tukihakemuksen kasvulohkolomakkeella  ilmoittamiin tietoihin lajikkeesta ja siemenen alkuperästä.

Kasvinjalostajat ja heidän Suomessa toimivat edustajansa ovat valtuuttaneet Siemenkauppiaitten yhdistyksen hoitamaan TOS-maksujen laskuttamisen viljelijöiltä. Yhdistys tilittää kertyneet maksut jalostajille ja heidän edustajilleen viljelypinta-alojen mukaisesti.

Kansallisesti suojattujen lajikkeiden osalta TOS-maksuvelvollisia ovat yli 10 peltohehtaarin tilat, perunan osalta kuitenkin kaikki vähintään 2 hehtaaria perunaa tai vähintään 1 hehtaaria katteenalaista varhaisperunaa viljelevät. EU-suojattujen lajikkeiden osalta TOS-maksuvelvollisuus koskee yli 92 tonnia laskennallista satoa tuottavia tiloja, perunan osalta kuitenkin kaikkia vähintään 7 hehtaaria perunaa viljeleviä tiloja.

 


edellinen: Tiedotteet ja uutiset
seuraava: TOS-maksu 2018