Bruksklassificering för gräsfrö

Avsikten med en bruksklassificering av frö för gräsmattor är att ge köparen information om hur fröblandningen lämpar sig till olika användningsobjekt. Enhetlig och tydlig produktinformation på de förpackningar med gräsfröblandningar som olika företag säljer underlättar valet av blandning.

Bruksklassificeringen används på förpackningar av gräsfröblandningar. Vi rekommenderar att bruksklassificeringen också används i prislistor och erbjudanden som ges till detaljhandeln och köpare.

Bruksklassificeringen för sorter baserar sig på ett relationstal över gröntäckning som fås från Scanturfs/Lukes och de nordiska ländernas officiella sortförsök i de nordliga växtzonerna. Relationstalet beskriver gräsväxternas viktigaste egenskaper: vinterhärdighet, förmåga till förnyelse, täthet m.m.

Inom föreningen för utsädeshandlarna, Siemenkauppiaitten Yhdistys ry, finns en gräsfröarbetsgrupp som är underordnad Trädgårdssektionen. Arbetsgruppen bestämmer om bruksklassificeringen av gräsfrön. Grässorternas placering i bruksklasser granskas årligen av gräsfröarbetsgruppen.