Stödansöknigsguide

I  Ansökningsguiden för jordbrukarstöd som Livsmedelsverket publicerar finns information om systemet samt hur man anmäler uppgifterna i samband med stödansökan. Guiden innehåller också information om de växtsorter för vilka TOS-avgiften samlas in.