Suomeksi | In English⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Utsädeshandlarnas Förening

Utsädeshandlarnas Förening är en organisation för företag som agerar inom utsädeshandel. Föreningen har fyra sektioner: Växtförädlings-, Åkerväxt-, Trädgårds- och Potatissektion.

Sektionerna ansvarar för föreningens verksamhet inom sina egna verksamhetsområden. Dessutom ansvarar föreningens Växtförädlingssektion för fakturering av avgiften för nyttjanderätt av växtsorter (TOS-avgift) på uppdrag av medlemsföretagen. Gräsfröarbetsgruppen som är underordnad Trädgårdssektionen gör upp bruksklassificeringen för gräsfrö.

Aktuell