På Svenska

Ersättning för nyttjanderätt av sorten till växtförädlaren (TOS-avgiften)

Ersättningen säkerställer att vi har sorter som ger bättre avkastning och bättre odlingssäkerhet med tanke på finländska förhållanden även i framtiden. Faktureringen baserar sig på lagen om växtförädlarrätt (1279/2009) och gäller användningen av  eget  hemmaproducerat utsäde av skyddade sorter.

Avgiften för skördeåret 2020 samlas in för skyddade sorter av havre, korn, råg, vete, rågvete, ärt, bondböna och potatis. Avgiften för stråsäd och och baljväxter 4,90 euro/ha+ mvs och för potatis 24,60 euro/ha + mvs.

Växtförädlarna och deras företrädare i Finland har bemyndigat föreningen för utsädeshandlarna, Siemenkauppiaitten Yhdistys, SKY, att sköta om faktureringen av odlarna. Föreningen överför avgiften till sorternas förädlare och företrädare i enlighet med odlingsarealerna.

Odlaren förbinder sig att betala TOS -avgiften i och med att han/hon sår utsädet. Uppgifter om användningen av TOS -utsäde har samlats in från stödansökans jordbruksskiftesblankett  och uppgifterna har lämnats över till föreningen Siemenkauppiaitten Yhdistys för debitering av avgiften. 

Producentorganisationerna (MTK och SLC) och växtförädlarna, som företräds av Siemenkauppiaitten Yhdistys, har kommit överens om TOS-avgiftens storlek.  Producentorganisationerna företräder här alla producenter i allmänhet oberoende av medlemskap i producentorganisation. Avtalet mellan organisationerna säkerställer att avgiften är rimlig och rättvis för odlarna.

För ytterligare information