Föreningen för utsädeshandlarna, Siemenkauppiaitten yhdistys ry

Föreningen för utsädeshandlarna, Siemenkauppiaitten Yhdistys ry (SKY) är en organisation för företag som idkar utsädeshandel. 

Föreningen har fyra sektioner: Växtförädlings-, Åkerväxt-, Trädgårds- och Potatissektionerna.

Sektionerna ansvarar för föreningens verksamhet inom sina egna verksamhetssektorer. Dessutom ansvarar föreningens Växtförädlingssektion för fakturering av avgiften för nyttjanderätt av växtsorter (TOS-avgift) på uppdrag av medlemsföretagen. Gräsfröarbetsgruppen som är underordnad Trädgårdssektionen gör upp bruksklassificeringen för gräsfrö.