Alternativ för sändning av fakturor

Fakturorna skickas per post till den postadress man meddelat i samband med stödansökan. Kunden har möjlighet att få fakturan elektroniskt genom att ta i bruk e-faktura i nätbanken, använda OmaPosti-applikationen eller genom att meddela företagets nätfakturaadress till föreningens kontor.