Styrelse

Jarmo Tervala, ordf., Lantmännen Agro Ab

Markku Äijälä, viceordf., Boreal Växtförädling Ab

Paula Ilola, Finska Centralen för Utsädespotatis Ab (SPK)

Mikko Koski, S.G. Nieminen Ab

Jarmo Lemström, Schetelig Ab

Antti Ollila, Tilasiemen Ab

Jussi Peltonen, Berner Ab

Timo Uusi-Rauva, Peltosiemen Ab

Juha Uusitalo, Plantanova Ab

Tuomas Uusitalo, Hankkija Ab

n.n. sekr., ombud