Certifierat utsäde

I Finland får endast officiellt certifierat utsäde marknadsföras som utsäde. Användning av certifierat dvs. officiellt granskat och godkänt utsäde garanterar skörd av god kvalitet.

Certifierat utsäde är sortrent, fritt från flyghavre, har bra grobarhet och innehåller inte skadliga ogräsfrön eller skadliga växtsjukdomar.

Livsmedelsverkets utsädesenhet övervakar produktionskedjan för certifierat utsäde ända från utsädesodlarens åker till handeln. På så sätt säkerställer man att fröna som säljs uppfyller de krav som lagen ställer och är friska, rena, sortäkta och har bra grobarhet. Ett certifierat utsädesparti kännetecknas av det garantibevis som en försluten förpackning är försedd med. Iordningställning och förpackning av certifierade utsädespartier är verksamhet som kräver tillstånd.

Läs mera om certifierat utsäde på Livsmedelsverkets sidor.