TOS-avgift

Avgiften för nyttjanderätt av en växtsort dvs. TOS-avgiften är en avgift som faktureras för rätten att använda en växtsort. TOS-avgiften säkerställer att växtförädlingssektorn har möjlighet att förädla mera avkastande och odlingssäkrare sorter som är lämpliga för förhållandena i Finland. Insamlingen av avgiften baserar sig på lagen om växtförädlarrätt (1279/2009). Avgiften faktureras för användning av eget hemmaproducerat utsäde av skyddade sorter.

TOS-avgift samlas in för skyddade sorter av havre, korn, råg, vete, rågvete, ärt, bondböna och potatis.

Växtförädlarna och deras företrädare i Finland har bemyndigat föreningen för utsädeshandlarna, Siemenkauppiaitten Yhdistys ry (SKY) att fakturera odlarna på TOS-avgiften. Föreningen överför de insamlade avgifterna till förädlarna och deras företrädare i enlighet med odlingsarealerna.

Producentorganisationerna (MTK och SLC) samt växtförädlarna som företräds av Siemenkauppiaitten Yhdistys ry har kommit överens om nivån på TOS-avgiften. Producentorganisationerna företräder här alla producenter i allmänhet, oberoende av om odlaren i fråga är medlem i producentorganisationen eller inte. Avtalet mellan organisationerna säkerställer att avgiften är rimlig och rättvis för odlarna.

För skördeåret 2023 är TOS-avgiften för spannmål och baljväxter 5,80 euro/ha + moms och för potatis är TOS-avgiften 24,90 euro/ha + moms.

Föreningen för utsädeshandlarna, Siemenkauppiaitten Yhdistys ry (SKY) har gjort en diaserie som presenterar systemet. Du hittar diaserien här.