Euroopan komissio antanut lainsäädäntöehdotuksia osana luonnonvarojen kestävän käytön toimenpidepakettia

26.7.2023

Euroopan komissio on 5.7.2023 antanut lainsäädäntöehdotuksia, jotka liittyvät komission luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevaan toimenpidepakettiin. Maa- ja metsätaloutta koskevat ehdotukset liittyvät kasvien lisäysaineistojen ja metsänviljelyaineiston tuottamiseen, markkinointiin ja maahantuontiin sekä uusiin genominmuokkaustekniikoihin.

Aiheesta enemmän Maa- ja metsätalousministeriön 6.7.2023 julkaisemassa tiedotteessa.