Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä tarkoitetaan suojatulla lajikkeella?

Jalostaja voi suojata lajikkeen kasvinjalostajanoikeudella. Se on kasvilajikkeisiin sovellettava patentin tapainen immateriaalioikeussuoja. Kasvinjalostajanoikeus antaa jalostajalle oikeuden päättää lajikkeen kaupallisesta hyödyntämisestä. 

Suojaus on joko kansallinen tai koko EU-alueelle myönnetty. Kansallinen suojaus on pääsääntöisesti voimassa 30 vuotta ja EU-suojaus 25 vuotta (paitsi perunoilla 30 vuotta).  Lisätietoja löydät Ruokaviraston sivulta

Mihin TOS-maksu perustuu?

TOS-maksu perustuu kasvinjalostajanoikeudesta annettuun lakiin 1279/2009. Sen mukaan viljelijällä on oikeus korvausta maksamalla käyttää ja tuottaa lisäystarkoituksiin hallinnassaan olevalla tilalla suojattujen lajikkeiden lisäysaineistoa. Peruste maksulle syntyy siemenen kylvöhetkellä. Lisätietoja löytyy Tukihakuoppaan liitteestä D.

Mistä yhdistys saa tiedot siemenen käytöstä?

Tiedot TOS-siemenen käytöstä on kerätty viljelijöiltä maataloushallinnon tukihakemuksessa. Ruokavirasto on luovuttanut tiedot Siemenkauppiaitten yhdistykselle TOS-maksun keräämistä varten. 

Kenen valtuuttamana Siemenkauppiaitten yhdistys kerää maksun?

Kasvinjalostajat ja heidän Suomessa toimivat edustajat ovat valtuuttaneet Siemenkauppiaitten yhdistyksen keräämään maksun puolestaan. Kerätty maksu tilitetään edelleen toimeksiantajille. 

Mistä kasveista maksua kerätään? 

Maksu kerätään suojatuista kaura-, ohra-, ruis-, vehnä-, ruisvehnä-, herne-, härkäpapu- ja perunalajikkeista. 

Mikä on maksun taso?

Satovuodelta 2022 viljojen ja palkokasvien TOS-maksu on 5,30 euroa/ha + alv ja perunan TOS-maksu 24,80 euroa/ha + alv.

Miltä alalta maksu kerätään?

Peruste eroaa kansallisesti suojatuilla ja EU-suojatuilla lajikkeilla. 

Kansallisesti suojattujen lajikkeiden osalta maksuvelvollisia ovat yli 10 peltohehtaarin tilat. Poikkeuksena on peruna, jossa maksuvelvollisia ovat vähintään 2 ha perunaa tai vähintään 1 ha katteenalaista varhaisperunaa viljelevät tilat. 

EU-suojattujen lajikkeiden osalta maksuvelvollisuus koskee yli 92 tonnia laskennallista satoa tuottavia tiloja. Käytännössä 92 tonnin raja  tarkoittaa A-tukialueella 27,06 ha, B-C1 -tukialueilla 32,85 ha ja C2-C4 -tukialueilla 40 ha tiloja. Poikkeuksena on peruna, jonka osalta maksuvelvollisuus koskee vähintään 7 ha perunaa viljeleviä tiloja.