Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä tarkoitetaan suojatulla lajikkeella?

Jalostaja voi suojata lajikkeen kasvinjalostajanoikeudella. Se on kasvilajikkeisiin sovellettava patentin tapainen immateriaalioikeussuoja. Kasvinjalostajanoikeus antaa jalostajalle oikeuden päättää lajikkeen kaupallisesta hyödyntämisestä.

Suojaus on joko kansallinen tai koko EU-alueelle myönnetty. Kansallinen suojaus on pääsääntöisesti voimassa 30 vuotta ja EU-suojaus 25 vuotta (paitsi perunoilla 30 vuotta). Lisätietoja löydät Ruokaviraston verkkosivulta.

Mihin TOS-maksu perustuu?

TOS-maksu perustuu kasvinjalostajanoikeudesta annettuun lakiin 1279/2009. Sen mukaan viljelijällä on oikeus korvausta maksamalla käyttää ja tuottaa lisäystarkoituksiin hallinnassaan olevalla tilalla suojattujen lajikkeiden lisäysaineistoa. Peruste maksulle syntyy siemenen kylvöhetkellä. Lisätietoja löydät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Mistä yhdistys saa tiedot siemenen käytöstä?

Tiedot TOS-siemenen käytöstä on kerätty viljelijöiltä maataloushallinnon tukihakemuksessa. Ruokavirasto on luovuttanut tiedot Siemenkauppiaitten Yhdistys ry:lle TOS-maksun keräämistä varten.

Kenen valtuuttamana Siemenkauppiaitten Yhdistys ry kerää maksun?

Kasvinjalostajat ja heidän Suomessa toimivat edustajat ovat valtuuttaneet Siemenkauppiaitten Yhdistys ry:n keräämään maksun puolestaan. Kerätty maksu tilitetään edelleen toimeksiantajille.

Mistä kasveista maksua kerätään?

Maksu kerätään suojatuista kaura-, ohra-, ruis-, vehnä-, ruisvehnä-, herne-, härkäpapu- ja perunalajikkeista.

Mikä on maksun taso?

Satovuodelta 2023 viljojen ja palkokasvien TOS-maksu on 5,80 euroa/ha + alv ja perunan TOS-maksu 24,90 euroa/ha + alv.

Miltä alalta maksu kerätään?

Peruste eroaa kansallisesti suojatuilla ja EU-suojatuilla lajikkeilla.

Kansallisesti suojattujen lajikkeiden osalta maksuvelvollisia ovat yli 10 peltohehtaarin tilat. Poikkeuksena on peruna, jossa maksuvelvollisia ovat yli 2 ha perunaa tai yli 1 ha katteenalaista varhaisperunaa viljelevät tilat.

EU-suojattujen lajikkeiden osalta maksuvelvollisuus koskee yli 92 tonnia laskennallista satoa tuottavia tiloja. Käytännössä 92 tonnin raja tarkoittaa A-tukialueella 27,06 ha, B-C1 -tukialueilla 32,85 ha ja C2-C4 -tukialueilla 40 ha tiloja. Poikkeuksena on peruna, jonka osalta maksuvelvollisuus koskee vähintään 7 ha perunaa viljeleviä tiloja.