Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mihin TOS-maksu perustuu?

TOS-maksu perustuu kasvinjalostajanoikeudesta annettuun lakiin 1279/2009. Sen mukaan viljelijällä on oikeus korvausta maksamalla käyttää ja tuottaa lisäystarkoituksiin hallinnassaan olevalla tilalla suojattujen lajikkeiden lisäysaineistoa. Peruste maksulle syntyy siemenen kylvöhetkellä. Lisätietoja löytyy Tukihakuoppaan liitteestä D.

Mistä yhdistys saa tiedot siemenen käytöstä?

Tiedot TOS-siemenen käytöstä on kerätty viljelijöiltä maataloushallinnon tukihakemuksessa. Ruokavirasto on luovuttanut tiedot Siemenkauppiaitten yhdistykselle TOS-maksun keräämistä varten. 

Kenen valtuuttamana Siemenkauppiaitten yhdistys kerää maksun?

Kasvinjalostajat ja heidän Suomessa toimivat edustajat ovat valtuuttaneet Siemenkauppiaitten yhdistyksen keräämään maksun puolestaan. Kerätty maksu tilitetään edelleen kyseisen lajikkeen kasvinjalostajalle tai Suomessa toimivalle edustajalle.

Mistä kasveista ja miltä alalta maksu kerätään?

Maksu kerätään suojatuista kaura-, ohra-, ruis-, vehnä-, ruisvehnä-, herne-, härkäpapu- ja perunalajikkeista. 

Kansallisesti suojattujen lajikkeiden osalta maksuvelvollisia ovat yli 10 peltohehtaarin tilat, poikkeuksena vähintään 2 ha perunaa tai vähintään 1 ha katteenalaista varhaisperunaa viljelevät tilat. 

EU-suojattujen lajikkeiden osalta maksuvelvollisuus koskee yli 92 tonnia laskennallista satoa tuottavia tiloja, perunan osalta vähintään 7 ha perunaa viljeleviä tiloja. 92 tonnin raja  tarkoittaa käytännössä  A-tukialueella 27,06 ha, B-C1 -tukialueilla 32,85 ha ja C2-C4 -tukialueilla 40 ha tiloja.