Nurmikkosiemenen käyttöluokitus

Nurmikkoseosten käyttöluokituksen tarkoituksena on antaa ostajalle tietoa seoksen soveltuvuudesta erilaisiin käyttökohteisiin. Yhtenäinen ja selkeä tuoteinformaatio eri yritysten nurmikkoseospakkauksissa helpottaa seosvalintaa.

Käyttöluokitusta käytetään nurmikkoseospakkauksissa. Käyttöluokitusta suositellaan käytettäväksi myös vähittäiskaupalle ja ostajille annettavissa hinnastoissa ja tarjouksissa.

Lajikkeiden käyttöluokitus perustuu Scanturfin/Luken ja Pohjoismaiden pohjoisen vyöhykkeen virallisten lajikekokeiden viherpeittävyyden suhdelukuun, joka kuvaa nurmikkokasvien tärkeimpiä ominaisuuksia: talvenkestävyys, uusiutumiskyky, tiheys yms.

Yhdistyksessä toimii Puutarhajaoston alainen nurmikkotyöryhmä, joka päättää käyttöluokituksesta. Nurmikkolajikkeiden sijoittuminen käyttöluokkiin tarkistetaan nurmikkotyöryhmän toimesta vuosittain.