Ajankohtaista

Kansainvälinen siemenkongressi – Rotterdam 27.-29.5.2024

Vuosi 2024 on kansainvälisen siemenjärjestö ISF:n (International Seed Federation) juhlavuosi, sillä järjestön perustamisesta tulee kuluneeksi tasan 100 vuotta. Vuosittain järjestettävää kongressia…

Euroopan komissio antanut lainsäädäntöehdotuksia osana luonnonvarojen kestävän käytön toimenpidepakettia

Euroopan komissio on 5.7.2023 antanut lainsäädäntöehdotuksia, jotka liittyvät komission luonnonvarojen kestävää käyttöä koskevaan toimenpidepakettiin. Maa- ja metsätaloutta koskevat ehdotukset…

Laskut lajikkeen käyttöoikeusmaksusta (TOS-lasku) on lähetetty

Vuoden 2022 lajikkeen käyttöoikeusmaksua (TOS-maksu) koskevat laskut ovat lähteneet tänään. Eräpäivä laskulla on 15.1.2023.

Olemme mukana Kannattavuutta erikoistumalla siementuotantoon -hankkeessa

Hankkeen tavoitteena on lisätä siementuottajien määrää ja kasvattaa siemenviljan käyttöä suomalaisessa maataloudessa. Lue lisää hankkeen kotisivuilta…

Valtion varmuusvarastoista vapautetaan kevätviljojen ja rypsin kylvösiemeniä

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) varmuusvarastoista vapautetaan markkinoille kevätviljojen eli ohran, kauran ja kevätvehnän kylvösiementä yhteensä enintään 15 000 tonnia ja rypsin kylvösiementä enintään…

Itävyyspoikkeus voimaan 21. joulukuuta

Komissio on myöntänyt Suomelle luvan alentaa kauran, kevätvehnän, ohran, herneen, härkäpavun, rypsin ja hampun sertifioidun siemenen itävyysvaatimusta. Kevätviljojen osalta hakemus koski vain aikaisia…

Laskut lajikkeen käyttöoikeusmaksusta (TOS-lasku) on lähetetty

Vuoden 2021 lajikkeen käyttöoikeusmaksua (TOS-maksu) koskevat laskut ovat lähteneet tänään. Eräpäivä laskulla on 15.1.2022.

TOS-lasku mahdollista vastaanottaa myös e-laskuna ja verkkolaskuna

Lasku lajikkeen käyttöoikeudesta (TOS) on mahdollista vastaanottaa sähköisesti e-laskuna tai verkkolaskuna. Toimi seuraavasti: E-laskun voit ottaa käyttöön verkkopankissasi. Valitse laskuttajaksi…

Ett infopaket om avgiften för nyttjanderätt av växtsort (TOS-avgift)

Siemenkauppiaitten yhdistys (SKY) har publiserat ett kortfattat infopaket om avgiften för nyttjanderätt av västsort (TOS-avgift). Du kan finnas infopaketet här.

Infopaketti lajikkeen käyttöoikeusmaksusta (TOS-maksu)

Siemenkauppiaitten yhdistys on julkaissut diasarjan, jossa kerrotaan lajikkeen käyttöoikeusmaksusta (TOS). Diasarja löytyy täältä sekä suomeksi että ruotsiksi.

Uudistettu MMM:n asetus hukkakaurasta siementuotannossa

Hukkakaura on vaikeasti torjuttava rikkakasvi. Suomessa hukkakauran esiintymisestä, sen torjunnasta sekä torjuntatoimenpiteistä säädetään laissa hukkakauran torjunnasta (185/2002). Vaatimuksista…

Tutustu peltokasvien lajikevalintatyökaluun

Luonnonvarakeskus (Luke) on julkaissut Maatalousinfo-palvelussaan työkalun, joka helpottaa peltokasvilajikkeiden vertailua. Tiedot perustuvat virallisten lajikekokeiden koko 2000-luvun aineistoon.…

Nurmikkosiementen käyttöluokitus päivitetty

Nurmikkoseosten käyttöluokituksen tarkoituksena on antaa ostajalle tietoja seoksen soveltuvuudesta erilaisiin käyttökohteisiin. Lajikkeiden käyttöluokitus perustuu Scanturfin/Luken ja Pohjoismaiden…

Suomelle myönnetty itävyyspoikkeus

Komissio myönsi Suomelle itävyyspoikkeuden, joka tulee voimaan MMM:n asetuksella 3. maaliskuuta ja on voimassa 30. kesäkuuta saakka. Poikkeus koskee härkäpapua, hernettä, kevätvehnää ja ohraa.…

TOS-laskut lähetetty

Lajikkeen käyttöoikeusmaksut eli ns. TOS-maksut on lähetetty viljelijöille. Maksun eräpäivä on 16.1.2021.

Siemenlain nojalla annetut asetukset päivitetty

Uusi siemenlaki astui voimaan 1.7.2019. Sen nojalla annetut maa- ja metsätalousministeriön asetukset on nyt myös päivitetty. Ne löytyvät MMM:n sivuilta.

Suomelle lupa alentaa herneen ja härkäpavun siementen itävyysvaatimusta

Suomi haki komissiolta poikkeuslupaa alentaa herneen ja härkäpavun sertifioidun siemenen itävyysvaatimusta, koska herne- ja härkäpapuerien itävyydessä on ollut viime kasvukauden jälkeen ongelmia.…

Siemenen laatuun vaikuttavia tekijöitä selvitetään Luken ja Ruokaviraston hankkeella

Stressaavien ja äärevien siementuotantokausien vaikutus siemen laatuun, siemenen muistiin ja siemenen kykyyn säilyttää itävyys selvitetään Luken ja Ruokaviraston yhteishankkeella. Lisätietoja löydät…

Lajikkeiden käyttöoikeusmaksun (TOS-maksun) tasot vuosille 2020-22 on päätetty

TOS-maksujen tasosta on päätetty seuraavalle kolmelle vuodelle. Satovuodelle 2020 viljojen ja palkokasvien maksu on 4,90 euroa/ha + alv ja perunan 24,60 euroa/ha + alv.

TOS-laskut lähetetty

Lajikkeiden käyttöoikeusmaksua (TOS-maksu) koskevat laskut ovat tänään lähetetty viljelijöille. Laskujen eräpäivä on 17.1.2020