Lajikkeen käyttöoikeusmaksu (TOS)

Lajikkeen käyttöoikeusmaksu eli TOS-maksu on maksu, joka laskutetaan lajikkeen käyttöoikeudesta. Käyttöoikeusmaksulla varmistetaan se, että kasvinjalostus pystyy jalostamaan Suomen oloihin soveltuvia satoisampia ja viljelyvarmempia lajikkeita. Maksun kerääminen perustuu kasvinjalostajanoikeudesta annettuun lakiin (1279/2009). Maksu laskutetaan käytettäessä tilalla itse lisättyä suojattujen lajikkeiden siementä.

TOS-maksu kerätään kauran, ohran, rukiin, vehnän, ruisvehnän, herneen, härkäpavun ja perunan suojatuista lajikkeista.

Kasvinjalostajat ja heidän Suomessa toimivat edustajansa ovat valtuuttaneet Siemenkauppiaitten Yhdistys ry:n hoitamaan TOS-maksun laskuttamisen viljelijöiltä. Yhdistys tilittää kertyneet maksut jalostajille ja heidän edustajilleen viljelypinta-alojen mukaisesti.

Tuottajajärjestöt (MTK ja SLC) sekä kasvinjalostajia edustava Siemenkauppiaitten Yhdistys ry ovat sopineet TOS-maksun tasosta. Tässä tehtävässään tuottajajärjestöt edustavat viljelijätahoa yleisesti riippumatta siitä, onko ko. viljelijä tuottajajärjestön jäsen vai ei. Järjestöjen välinen sopimus varmistaa, että maksu on viljelijöille kohtuullinen ja tasapuolinen.

Satovuodelta 2023 viljojen ja palkokasvien TOS-maksu on 5,80 euroa/ha + alv ja perunan TOS-maksu 24,90 euroa/ha + alv.

Siemenkauppiaitten Yhdistys ry on tehnyt diasarjan, jossa kerrotaan järjestelmästä. Löydät diasarjan täältä suomeksi ja ruotsiksi.