Itävyyspoikkeus voimaan 21. joulukuuta

17.12.2021

Komissio on myöntänyt Suomelle luvan alentaa kauran, kevätvehnän, ohran, herneen, härkäpavun, rypsin ja hampun sertifioidun siemenen itävyysvaatimusta. Kevätviljojen osalta hakemus koski vain aikaisia lajikkeita. 

MMM:n asetus tulee voimaan 21. joulukuuta ja se on voimassa 30. kesäkuuta 2022 saakka. Viljoilla itävyyden tulee olla vähintään  80 % ja muilla itävyyspoikkeuksen piirissä olevilla kasvilajeilla 70 %. Siemenerien vakuustodistuksissa tulee olla merkintä siitä, että ne on sertifioitu alennetulla itävyysvaatimuksella. 

Viime kesän hankalat kasvuolot ovat vaikuttaneet  siementuotannon määrään ja laatuun. Sen johdosta Siemenkauppiaitten yhdistys esitti MMM:lle itävyyspoikkeuksen hakemisesta.