Lajikkeiden käyttöoikeusmaksun (TOS-maksun) tasot vuosille 2020-22 on päätetty

25.3.2020

Kasvinjalostajia edustava Siemenkauppiaitten Yhdistys ja tuottajia edustavat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund ovat sopineet maksun tasosta. Sopimus on kolmivuotinen.

Satovuodelle 2020 viljojen ja palkokasvien maksu on 4,90 euroa/ha + alv ja perunan 24,60 euroa/ha + alv. Satovuodelle 2021 viljojen ja palkokasvien osalta 5,10 euroa/ha + alv ja perunalle 24,70 euroa/ha + alv. Satovuodelle 2022 maksu on viljoille ja palkokasveille 5,30 euroa/ha+ alv ja perunalle 24,80 euroa/ha+ alv.

Maksu kerätään kauran, ohran, rukiin, vehnän, ruisvehnän, herneen, härkäpavun ja perunan suojatuista lajikkeista. Maksua kerätään, jotta pystytään varmistamaan, että myös tulevaisuudessa on käytössä Suomen oloihin soveltuvia satoisampia ja viljelyvarmempia uusia lajikkeita. Maksun kerääminen perustuu kasvinjalostajanoikeudesta annettuun lakiin (1279/2009). Tiedot kerätään viljelijöiltä kevään tukihaun yhteydessä.

Kasvinjalostajat ja heidän Suomessa toimivat edustajansa ovat valtuuttaneet Siemenkauppiaitten yhdistyksen hoitamaan maksun laskuttamisen viljelijöiltä. Yhdistys tilittää kertyneet maksut edelleen yrityksille.  

Lisätietoja:

Asiamies Mari Raininko, Siemenkauppiaitten yhdistys ry, p. 040 635 4700

Kasvinviljelyasiamies Mika Virtanen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, p. 0400 544 728

Ombudsman Rikard Korkman, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f., tel. 040 518 9297