Siemenlain nojalla annetut asetukset päivitetty

4.9.2020

Uusi siemenlaki astui voimaan 1.7.2019. Sen nojalla annetut maa- ja metsätalousministeriön asetukset on nyt myös päivitetty. Ne löytyvät MMM:n sivuilta