Valtion varmuusvarastoista vapautetaan kevätviljojen ja rypsin kylvösiemeniä

17.3.2022

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) varmuusvarastoista vapautetaan markkinoille kevätviljojen eli ohran, kauran ja kevätvehnän kylvösiementä yhteensä enintään 15 000 tonnia ja rypsin kylvösiementä enintään 50 tonnia.

Kasvukauden 2021 poikkeukselliset sääolosuhteet ja heikko satotaso ovat aiheuttaneet pulan kevätviljan ja rypsin kylvösiemenistä. Valtioneuvosto päätti 17.3.2022 näiden kylvösiemenen varmuusvarastojen tilapäisestä käyttöönotosta siementen riittävän tarjonnan turvaamiseksi ja kevään kylvöjen varmistamiseksi.

https://tem.fi/-/valtion-varmuusvarastoista-vapautetaan-markkinoille-kevatviljojen-ja-rypsin-kylvosiemenia-riittavan-tarjonnan-turvaamiseksi