Europeiska kommissionen har lagt fram lagstiftningsförslag som en del av åtgärdspaketet för en hållbar användning av naturresurser

26.7.2023

Den 5 juli 2023 har den europeiska kommissionen lagt fram lagstiftningsförslag som en del av åtgärdspaketet för en hållbar användning av naturresurser. De förslag som berör jord- och skogsbruket är relaterade till produktion, marknadsföring och import av växtförökningsmaterial och skogsodlingsmaterial samt nya tekniker för genmodifiering.

Mer om ämnet i bulletinen publicerad av Jord- och skogsbruksministeriet den 6 juli 2023.